Eko - Młodzi Badacze Sądecczyzny - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności 2019 > Październik 2019
 
 
 
Eko-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie

Wrzesień i początek października obfitował w naszym przedszkolu w różne, ważne wydarzenia. Jednym z nich były warsztaty Eko-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie. Podczas spotkań dzieci zdobyły wiadomości na temat zasobów wodnych na Ziemi i w Polsce. Poznały wędrówkę wody od gór, rzek w naszym mieście tj. Łubinka, Kamienica, Dunajec aż do morza. Dzieci dowiedziały się jakie znaczenie ma woda dla ludzi i zwierząt, zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie a także poznały wodę we wszystkich stanach skupienia. Wiedzą, że tylko 3% wód na świecie to woda słodka zdatna do picia dlatego należy rozsądnie z niej korzystać i nie zanieczyszczać jej. Ważną częścią warsztatów o wodzie były samodzielnie wykonanie doświadczeń m. in. woda słodka i słona oraz przygotowanie filtra wody, który dzieci mogły samodzielnie po warsztatach wykonać w domu z rodzicami. Przedszkolaki poznały podwodny świat a także zanieczyszczenia wód  na świecie, które są spowodowane działalnością człowieka. Dzieci brały udział w poborze wody do badania w Rytrze z Potoku Roztoka Wielka. Korzystając z pięknej pogody dzieciaki mogły wsłuchać się w szmer potoku, relaksowały się przy śpiewie ptaków i piknikowały na łonie natury.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w działaniach praktycznych podczas warsztatów tzn. określały przejrzystość wody z Potoku ale również wody z kranu, pH i stopień  zanieczyszczenia tych wód. Kolejnym etapem spotkań w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za przyrodę było zapoznanie dzieci z glebą, która jest powierzchniową warstwą skorupy ziemskiej i jest bardzo ważna dla ludzi i zwierząt. Przedszkolaki dowiedziały się jakie gleby są w naszym kraju a także skąd bierze się kompost i co do niego trafia dzięki samodzielnej segregacji rzeczy do kompostu. Dzieciaki były zafascynowane światem roślin i zwierząt żyjących w glebie. Podobnie jak w przypadku wody, dzieci poznały przyczyny zanieczyszczenia gleby oraz środowiska. Działaniem praktycznym dzieci w tej części warsztatów o glebie były doświadczenia m.in. obserwowanie i oddzielanie co się w niej znajduje, zapoznanie z jej wyglądem zapachem i kolorem, przepuszczalność i nasiąkliwość gleby oraz sprawdzenie czy w glebie jest powietrze. Po spotkaniu dzieci wyciągnęły wniosek, że ziemia tak jak i woda są bardzo potrzebne i ludziom i zwierzętom do życia. Gdyby nie było gleby to nie mogłyby rosnąć rośliny a te są bardzo potrzebne wszystkim istotom żyjącym na świecie.
Końcowym etapem spotkań Eko badaczy było badanie kwasowości pobranej gleby z nad Potoku w Rytrze przy użyciu sprzętu laboratoryjnego z Walizki Eko badaczy.
Jako podsumowanie spotkania było wspólne zastanowienie się nad tym w jaki sposób można zmniejszyć zanieczyszczenie wody i gleby w naszym mieście.

Katarzyna Mróz 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego