Grupa I Krasnale - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grupy
 G r u p a  I  
K r a s n a l e


 
 

Do grupy I uczęszcza 15 dziewczynek oraz 10 chłopców ,jest to grupa  zróżnicowana zarówno  pod względem zainteresowań jak i cech osobowości dzieci.  

W tym roku przedszkolaki doskonalą umiejętności  radzenia  sobie z czynnościami samoobsługowymi oraz uczą się podporządkować zasadom współżycia w grupie, tak aby każdy znał swoje prawa, obowiązki oraz zasady właściwego zachowania się. Grupa objęta jest innowacją pedagogiczną pt. „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. W bieżącym roku rozbudzamy zainteresowanie przedszkolaków edukacją językową. Poprzez stworzenie kącika językowego, licznych materiałów oraz  pomocy dydaktycznych pragniemy przybliżyć dzieciom świat literek, przygotować do nauki czytania oraz pisania, poszerzyć słownictwo dzieci oraz rozwinąć  zaciekawienie literaturą .

Krasnoludki są bardzo otwarte oraz koleżeńskie. Dostrzegają potrzeby innych. Potrafią pełnić dyżury i robią to bardzo chętnie. Dbają o rybki, które kolejny rok towarzyszą naszej sali. W dalszym ciągu uczymy się dbania o ład i porządek a także opiekowania się zabawkami przedszkolnymi. Dzieci z grupy I lubią uczestniczyć w zabawach inspirowanych oraz organizowanych przez nauczycieli, szczególnie zabawach umuzykalniających a także chętnie wykonują prace plastyczne różnymi technikami. Staramy się, aby każde dziecko miało potrzebę przynależności do grupy I a co za tym idzie czuło się ważne i potrzebne.

Z dziećmi pracują na co dzień oraz rozbudzają zainteresowanie światem: mgr Jolanta Jeleńska, mgr Ewelina Olchawa- Nosal, mgr Agnieszka Groń oraz mgr Edyta Kos a pomaga im pani Agata Wiśniowska.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego