Grupa V Montessori - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grupy
 
 
Grupa V Montessori - Integracyjna

„  Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.”   -   dr Maria Montessori
   Grupa Integracyjna - Montessori, liczy 17 dzieci zdrowych 5 niepełnosprawnych  mieszanych  wiekowo.  Dzieci razem się bawią i uczą dając sobie nawzajem wiele cennych doświadczeń. Jednym z celów integracji jest stymulowanie globalnego rozwoju wszystkich podopiecznych ze szczególnym naciskiem na rozwój społeczny, emocjonalny. Kontakt dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi jest okazją do rozwijania empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, dostrzegania jego wartości.  
    Nasza grupa  ma na celu przygotowanie dzieci do samodzielności i stworzenie możliwości nawiązywania relacji z innymi dziećmi.    Dzieci przebywając w przygotowanym, montessoriańskim otoczeniu, uczą się wybierać to, co chcą robić, koncentracji, szacunku do pracy swojej i innych. Jest to doskonałe przygotowanie dzieci do późniejszego funkcjonowania w przedszkolu. Materiały do pracy  dla dzieci w   grupie  są podzielone  na kilka działów, które odpowiadają pojawiającym się w tym wieku "wrażliwym fazom".

" Przedmioty w naszym otoczeniu stanowią pomoc dla samego dziecka; wybiera ono to, czego chce używać i pracuje z przedmiotem według własnych potrzeb, tendencji i zainteresowań. W ten sposób przedmiot staje się narzędziem rozwoju."
Maria Montessori


W sali  znajdują się:  
praktyczne ćwiczenia dnia codziennego: realne przedmioty do manipulowania, które powodują usamodzielnianie się dziecka, wzrost jego koncentracji oraz precyzji ruchów,
materiały do kształcenie zmysłów: materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył,
materiały z zakresu edukacji językowej: wprowadzający w sztukę pisania, czytania, rozwijający mowę dziecka,
 matematyka: w przystępny, ukonkretniony sposób tłumaczący świat matematyki (działań matematycznych),
wychowanie kosmiczne wychodzące globalnie naprzeciw zainteresowaniu dzieci otaczającym je światem: biologią, geografią, historią, nauką o Ziemi.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego