Harmonogram - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja
 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowe terminy
w postępowaniu uzupełniającym

0.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2019/2020 w przedszkolu/szkole podstawowej.  

Do 20 lutego 2019

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca
do 29 marca 2019
r.
do godz.15:00

od 27 maja
 do 7 czerwca 2019
r. do godz.15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.


do 5 kwietnia 2019 r.
do godz.15
:00

do 14 czerwca 2019 r.
do godz.15
:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2019 r.
do godz.15
:00

17 czerwca 2019 r.
do godz.15
:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia
do 19 kwietnia  2019 r.
do godz.15
:00

od 18 czerwca
  do 21 czerwca  2019 r.
do godz.15
:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


23 kwietnia  2019r.
do godz.15
:00


24 czerwca 2019r.
do godz.15
:00

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego