Mały Artysta - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
Przedszkolny Zespół Folklorystyczny
Zespół przedszkolny powstał w 2004 roku.
Nazwę „Sądeckie dzieci” wybrały dzieci wraz z rodzicami.
 
 
 
Przeglądów Form Teatralnych dla Dzieci
Nasze przedszkole jest organizatorem Przeglądów Form Teatralnych
dla Dzieci z Miejskich Przedszkoli Nowego Sącza.
 
 
 
Teatr w życiu Miejskiego Przedszkola nr14 w Nowym Sączu
Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci, nierozerwalnie związane jest
z różnorodnych metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli, co przyczynia się na poznanie ich możliwości i umiejętności.
 
 
 
Kółko plastyczne „ Kleksiki"
W przedszkolu od 2006 roku działa kółko plastyczne „ Kleksiki ”.
Własny program edukacji plastycznej, realizowany jest podczas dodatkowych zajęć, a przeznaczony dla dzieci uzdolnionych manualnie.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego