Plastyka - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mały Artysta
 
 
 

„Aby dziecko mogło rozwinąć swoją osobowość należy stworzyć środowisko dające mu możliwość wyboru środków kształcących twórcze siły.”
                                                                                                     / C. Freinet /

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków, szukamy rozwiązań niekonwencjonalnych, pobudzamy wyobraźnię i fantazję, wyzwalamy u dzieci aktywność twórczą na dodatkowych zajęciach z edukacji plastycznej.
 W przedszkolu od 2006 roku działa kółko plastyczne „ Kleksiki ”. Został opracowany przez nauczycielki przedszkola  program własny edukacji plastycznej który realizowany jest podczas dodatkowych zajęć, a przeznaczony dla dzieci uzdolnionych manualnie.  
Udział w przygotowaniu i wdrożeniu tego przedsięwzięcia obejmuje:
1. Przygotowanie bazy i otoczenia / kącik plastyczny, gromadzenie materiałów papierniczych

   
i narzędzi /
2. Tworzenie warunków do rozwijania spontanicznej aktywności dziecka, motywowanej

   
i inspirowanej przez nauczycielki
3. Udział rodziców i dzieci w warsztatach plastycznych
4. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych
5. Dbałość o estetyczny wystrój wewnątrz naszego przedszkola
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Cele działalności kółka plastycznego to:

• rozwijanie zaciekawień, zainteresowań plastycznych u dzieci zdolnych
• rozwijanie wrażliwości na sztukę i otaczającą przyrodę
• tworzenie dzieciom warunków do samodzielnego odkrywania, poszukiwania, manipulowania
• odkrywanie przyjemności z eksperymentowania tworzywem
• chęć uczenia się poprzez wykorzystanie różnorodnych technik, metod i form pracy
• poznawanie dziedzictwa narodowości – twórczość ludowa
• integracja dzieci i rodziców w czasie wspólnych zabaw

Dominujące techniki w pracy z dziećmi to:
1. Rysunkowo – graficzne
2. Malarskie
3. Przestrzenne
4. Twórczego – myślenia

  • Na zajęciach stosujemy ciekawe, różnorodne techniki. Dzieci mają możliwość nie tylko pracy indywidualnej ale również  zespołowej.


  • Różnorodność technik wpływa na wszechstronny rozwój sprawności manualnych, sprzyja kształtowaniu postaw twórczych, przyczynia się do rozwoju wyobraźni, wyrażania myśli, przeżyć.


Działalność plastyczna dzieci jest:
1. Spontaniczna

  • każde dziecko ma swobodę pracy , bez przymusu narzucania woli dorosłego

  • dotyczy dowolnej tematyki: treści przyrodnicze, przygody, zabawy

  • czas potrzebny na wykonanie pracy dostosowany jest do potrzeb, możliwości dziecka


2. Ukierunkowana

  • udział w konkursach

  • warsztaty z udziałem dzieci i rodziców

  • wystawy okolicznościowe

  • zajęcia według harmonogramu na poszczególne miesiące


Współpraca z rodzicami opiera się na:
• czynnym udziale rodziców w organizowanych warsztatach plastycznych
• udział rodziców we wspólnych działaniach na rzecz przedszkola / konkursy rodzinne, aukcje prac,
         pomoc w wykonaniu dekoracji /
• pomoc w doposażeniu i uzupełnianiu kącika plastycznym


      Dzieci przygotowują swoje prace na wiele konkursów lokalnych, ogólnopolskich jak i międzynarodowych organizowanych przez różne instytucje. Zdobywają na nich wiele wyróżnień, nagród i dyplomów.
    Przedszkole  organizuje również konkursy plastyczne skierowane do innych przedszkoli. W 2009r zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs plastyczny „Wspólnie przez świat” , w którym wzięło udział 131 dzieci z oddziałów i szkół integracyjnych w Polsce. W galerii Pałacu Młodzieży odbyła się wystawa pokonkursowa, powstał  folder z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami dzieci.
Przy realizacja działań aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym; Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Pałacem Młodzieży czy PWSZ w Nowym Sączu. Dzieci biorą udział w warsztatach plastycznych, wystawach, konkursach mają kontakt ze sztuką i artystami.
Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach plastycznych zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka      w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy każde dziecko: jego emocje, rozwój intelektualny       i zainteresowania.
Zajęcia plastyczne realizowane w naszym przedszkolu w kółku plastycznym „Kleksiki”  przynoszą widoczne efekty dla wszystkich ich uczestników:

Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności plastyczne, poznawać nowe techniki plastyczne, rozwijać swoją ekspresję, wyobraźnię. Mają możliwość uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez artystów i specjalistów, zwiedzać wystawy, galerie, muzea uczestniczyć w życiu kulturalnym naszej miejscowości. Prace dzieci prezentowane na przedszkolnych wystawach podnoszą estetyczne walory naszego przedszkola, są wyróżnieniem i docenieniem ich pracy.

Rodzice biorący udział w warsztatach plastycznych miło spędzają czas ze swoimi dziećmi, aktywnie uczestniczą we wspólnych zabaw integracyjnych z dziećmi, mają możliwość wykonywania wspólnych, rodzinnych prac, zajęcia plastyczne mają również znaczenie terapeutyczne, relaksacyjne oraz  integrujące rodziny.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijają również swoje zdolności, stosują aktywizujące metody pracy, podnoszą jakość swojej pracy jak i pracy przedszkola.  Zajęcia sprawiają im radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów, motywują do dalszej pracy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego