Pracownicy przedszkola - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Przedszkolu
 „ Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.” - dr Maria Montessori

 

       
           
Serdecznie zapraszam do Miejskiego Przedszkola nr14 z Oddziałami Integracyjnymi im.Marii Montessori w Nowym Sączu”. Nasze przedszkola wyróżnia się wśród innych:  miłą atmosferą,  możliwością rozwoju  każdego dziecka , realizacją pedagogiki Marii Montessori oraz aktywizującymi metodami pracy z dziećmi. Stworzyliśmy przyjazne dla dziecka i ich rodziców środowisko edukacyjne do którego należą ; przestronne , estetyczne oraz bardzo dobrze wyposażone sale,  dodatkowe zajęcia edukacyjne , nowy naturalny plac zabaw. A co najważniejsze  doświadczona , wysoko wykwalifikowana serdeczna kadra. Nasze serca i otwarte ramiona czekają  na Wasze dzieci.
                                                                                               Beata Majewska

Majewska Beata dyrektor przedszkola , nauczyciel edukacji przedszkolnej , mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe zarządzanie i kierowanie oświatą, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel Montessori certyfikat międzynarodowy Polskiego Instytutu Montessori MACTE

Jeleńska Jolanta- z-ca dyrektora przedszkola
, nauczyciel edukacji przedszkolnej  , mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  , studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualna, nowoczesne zarządzanie i kierowanie oświatą; nauczyciel dyplomowany

Bednarek Anna
- nauczyciel edukacji przedszkolnej, absolwentka studium wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany .

Rola Katarzyna
-  
nauczyciel języka angielskiego, mgr filologii angielskiej

Anna Zielińska - nauczyciel religii, magister teologii

Jakubowska Iwona
- nauczyciel edukacji przedszkolnej , mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany

Karpiel Małgorzata
- nauczyciel Montessori, mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori , nauczyciel dyplomowany

Kos Edyta  
- nauczyciel Montessori, certyfikat międzynarodowy Polskiego Instytutu Montessori MACTE  , mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany

Mróz Katarzyna  
- nauczyciel edukacji przedszkolnej , mgr pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany
obecnie urlop macierzyński


Pajor Kazimiera  
- Nauczyciel Montessori, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania dziecka, pedagogika lecznicza Marii Montessori, nauczyciel dyplomowany  

Wilczyńska Agnieszka - nauczyciel zajęć umuzykalniających, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, absolwent szkoły muzycznej

Skowron Jolanta- nauczyciel edukacji przedszkolnej  mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej,  studia podyplomowe wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany  

Szewczak Ewa
- nauczyciel edukacji przedszkolnej, absolwentka studium wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

Tomaniewska Katarzyna
- nauczyciel Montessori, certyfikat międzynarodowy Polskiego Instytutu Montessori,  , mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany

Wideł Grażyna
-  nauczyciel Montessori, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania dziecka, pedagogika lecznicza Marii Montessori, nauczyciel dyplomowany  

Wójcik Ewa
nauczyciel wspomagający , logopeda, mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej, studia podyplomowe edukacja przedszkolna, logopedia, nauczyciel dyplomowany  

Żebrowska Alicja  
-  nauczyciel Montessori, mgr pedagogiki przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki Marii Montessori , nauczyciel dyplomowany


W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy niepedagogiczni, którzy wspierają nauczycieli w realizacji działań.
Główny księgowy-Lucyna Pulit
Starszy intendent-Anna Witowska
Pracownicy kuchni- Jerzy Ogórek,  Janina Basta, Alina Górka
Pracownicy obsługi- Babicz Magdalena, Białek Krystyna,  Kiełbasa Leokadia,  Pajor Edward, Zając Bożena, Szarek Violetta, Śpiewak Beata, Wiśniowska Agata, Wiśniowski Zbigniew, Złocka-Sulicz Agnieszka, Zygmunt Robert.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego