PrzegladFormTeatralnych - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mały Artysta
 
 
 

Nasze przedszkole od wielu lat jest organizatorem
Przeglądów Form Teatralnych dla Dzieci z Miejskich Przedszkoli Nowego Sącza.


Autorką pomysłu organizacji przeglądów  była ówczesna dyrektor przedszkola Jolanta Jeleńska, która dzisiaj pełni funkcję zastępcy dyrektora i  współpracuje przy ich realizacji.  Początki jak zwykle bywają trudne, brakowało nam doświadczeń związanych z organizacją dużych imprez, ale z roku na rok zdobywaliśmy nowe doświadczenia, analizowaliśmy nasze działania, zdobywałyśmy odpowiednią wiedzę dotyczącą planowania . Naszym nadrzędnym celem realizując przeglądy form teatralnych jest propagowanie twórczość dzieci w wieku przedszkolnym w środowisku lokalnym.
Co roku przeglądy odbywają się pod innym hasłem przewodnim. Towarzyszyły im wystawy prac plastycznych, wystawy fotograficzne,  palm wielkanocnych czy prezentacja książek wykonanych przez poszczególne przedszkola. I tak wg chronologii tematami przeglądów były:


 
 
 

I Przegląd „Bohaterowie moich bajek” 2003

                                        

I Przegląd trwał aż 5 dni, podczas których dzieci zaprezentowały swoje ulubione bajki w formie przedstawień teatralnych. „O żabkach w zielonych czapkach”, „Pampillo”, „Na jagody”, to tylko niektóre tytuły zaprezentowanych przez dzieci bajek. Nauczycielki przedszkola przebrane w kostiumy bajkowe w przerwach pomiędzy występami prowadziły zabawy muzyczno-ruchowe oraz zapowiadały kolejnych uczestników. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych o tym samym tytule co przegląd. W I Przeglądzie Form Teatralnych wzięło udział osiem miejskich przedszkoli z Nowego Sącza a nagrody wręczał dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Waldemar Olszyński.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


II Przegląd „Dbajmy o przyrodę” 2004


Głównym celem przeglądu  było ukształtowanie odpowiedniego stosunku dzieci  do otoczenia przyrodniczego , zwrócenie uwagi na zachowania proekologiczne. Inne cele to rozwijanie zdolności twórczych dzieci, poszukiwanie nowych form prezentacji twórczości dzieci. II przegląd trwał cztery dni, podczas których dzieci prezentowały różne formy sceniczne; dramę, pantomimę, śpiew i taniec a ich treści dotyczyły ważnych w dzisiejszych czasach tematów przyrodniczych, poszanowania przyrody, dbania o naszą planetę. Na zakończenie przeglądu wszyscy uczestnicy złożyli ekologiczne ślubowanie oraz obejrzeli specjalnie na tę okazję przygotowany ekologiczny spektakl  „O rybakui złotej rybce” . Było to pierwsze przygotowane wystąpienie teatralne, w którym wystąpili nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr14 –organizatora przeglądu razem z dziećmi.
Przeglądowi towarzyszyła wystawa przestrzennych prac plastycznych wykonanych z materiałów odpadowych.  
Na finał przeglądu zostali zaproszeni dyrektorzy i pracownicy Wydziału Edukacji,  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu miasta Nowego Sącza, pracownicy Nadleśnictwa Nawojowa, główni  sponsorzy którzy wręczyli pamiątkowe dyplomy, drzewa które dzieci zasadziły

w swoich ogrodach czy zielone rośliny ozdobne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


III Przegląd „Przedszkolak obywatelem Europy” 2005r

III Przegląd odbywał się pod hasłem europejskim, Polska od roku stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a w kwietniu 2005 roku zmarł Jan Paweł II, wielki zwolennik przystąpienia naszej ojczyzny do krajów Unii.
Te dwa ważne wydarzenia przyświecały trzeciemu już przeglądowi. Było to barwne widowisko, podczas którego dzieci uczestniczące w przeglądzie poznały tańce i zwyczaje wybranych państw UE.
Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska to folklor tych państw przedstawiły przedszkolaki. Dzieci mogły pochwalić się znajomością wybranych języków, zaśpiewać piosenkę czy opowiedzieć o najważniejszych zabytkach danego państwa.  Ta różnorodność kultur, strojów, odmienność języka spowodowała że widowisko było kolorowe, zabawne, pełne muzyki, tańca i śpiewu. Syriusz maskotka Unii zapraszała poszczególne przedszkola do występów. Przeglądowi towarzyszyła wystawa fotograficzna „Nowy Sącz miastem Europy” a gościem honorowym był przedstawiciel biura europosła Adama Bielana.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV Przegląd  „Piękne, polskie zwyczaje wielkanocne”.2006

Piękne są polskie tradycje związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych, ważne jest aby kultywować je i przekazywać kolejnym pokoleniom. Taki też był cel czwartego przeglądu form teatralnych. Na scenie pojawiły się pisanki, zające, wielkanocne baby, bazie, wiersze, piosenki
i tańce opowiadały o pięknych, polskich zwyczajach. Podczas przeglądu można było oglądać wykonane przez dzieci wielkanocne palmy, które stanowiły fantastyczną scenografię.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V przegląd „ Muzyka i taniec jest w każdym z nas”. 2007


"Wszystko co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem, wtedy jest to proste i łatwe." Dzieci
w wieku przedszkolnym są „głodne ruchu”, ruch, taniec, muzyka wpływają  stymulująco na ich rozwój psychoruchowy. Przegląd ten miał na celu rozwijanie ekspresji twórczej dzieci, stworzenie sytuacji aby pokazać ich umiejętności i zdolności, aby każdy mógł wyrazić siebie poprzez ruch
i muzykę. Po raz pierwszy przegląd odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury na prawdziwej scenie teatralnej.
Tego dnia w ośrodku rozbrzmiewała różnorodna muzyka ; zaczynając od muzyki klasycznej poprzez muzykę disco, afrykańską, pop i różnorodny taniec. Dzieci na widowni oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć występy starszych kolegów z Zespołu Tańca Nowoczesnego oraz Grupy Baletowej

z Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VI Przegląd „Cztery pory roku w twórczości dzieci” 2008


Prowadzące przegląd nauczycielki przedszkola  jako cztery pory roku. Specjalnie na tą okazję Pani Joanna Bodziony skomponowała piosenkę przewodnią „Wiosna. lato, jesień, zima czas nam nie chce się zatrzymać, znów minął rok,  kolejny rok…” Tak jak w przyrodzie tak i na scenie wg niezmiennej kolejności prezentowały się poszczególne przedszkola przedstawiając własną koncepcję obrazu pór roku.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VII Przegląd „Polska moja ojczyzna” 2009

Tym razem uczestnicy przeglądu wyruszyli w  podróż po naszej pięknej ojczyźnie autobusem zwiedzając poszczególne krainy, poznając tańce i przyśpiewki narodowe. Od gór po morze trwała ta niezwykła podróż.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VIII przegląd „ Snuj się snuj bajeczko-  tworzenie i prezentacja książek” 2010


Ósmy przegląd miał inny charakter od pozostałych, pomysł był taki aby najpierw powstały oryginalne książki wykonane przez dzieci a potem w ciekawy sposób zaprezentowane na scenie. Myślę , że zdjęcia w pełni obrazują ciekawe, niepowtarzalne pomysły oraz dziecięcą wyobraźnię. Powstały oryginalne książki z dziecięcymi tekstami i ilustracjami. Fantastyczny pomysł na kształtowanie u dzieci zainteresować czytelniczych.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IX przegląd „Muzyczne opowieści”- 2011

Opierając się na wykorzystywanej w edukacji przedszkolnej metodzie opowieści ruchowej dzieci do wybranej muzyki opowiadały swoją historie, były to opowieści osnute na znanych bajkach lub stworzone specjalnie na potrzeby przeglądu. Wrażenia dla wszystkich uczestników były niezapomniane i bajkowe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


X jubileuszowy przegląd „Dzieci świata” 2012

I tak minęło dziesięciolecie realizacji przeglądów form teatralnych dzieci z miejskich przedszkoli miasta Nowego Sącza i jak to na jubileusz przystało nadszedł czas podsumowań, podziękowań i wspomnień. Tym razem przedszkolaki z poszczególnych przedszkoli zaprezentowały  świat dzieciz różnych kontynentów, krajów, kultur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A oto pamiątkowe statuetki wręczone poszczególnym przedszkolom, sponsorom oraz osobom bez których przeglądów by nie było. Statuetki nieodpłatnie  zaprojektował i wykonał Pan Marek Czechowski – Firma „Grawernia”  

 
 
 
 
 
 

Początkowo przeglądy obywały się w małej sali widowiskowej klubu Piast mieszczącego się na osiedlu na którym znajduje się przedszkole. Wiele zawdzięczamy ówczesnej kierownik klubu Pani Annie Machowskiej, która swoim doświadczeniem wspomagała nas w organizacji imprez. Od 2008 roku przeglądy odbywają się na scenie teatralnej  Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, który stworzył wszystkim uczestnikom klimat prawdziwie artystyczny. Każdy występujący na deskach teatru mógł poczuć się choć przez chwilę prawdziwym aktorem, artystą.

 
 
 


XI przegląd „Najpiękniejsza muzyka filmowa  opowieściach dzieci”- 2014

Inspiracją do występów dzieci stała się piękna muzyka filmowa z takich filmów jak;
Piraci z Karaibów, Mery Poppins, Akademia Pana Kleksa, Mission Impossible, Hobbit, Czarnoksiężnik z krainy Oz, Romeo and Juliet,  Anna Karenina, Titanic.
Na scenie około 200 dzieci z ośmiu nowosądeckich przedszkoli zaprezentowało kreatywne opowieści ,  rozwijające  wyobraźnię, umiejętności ruchowe i  aktorskie dzieci. Widzowie mogli przekonać się jak muzyka filmowa zainspirowała uczestników przeglądu, którzy stworzyli niepowtarzalne, twórcze opowieści wykorzystując takie środki wyrazu jak: ruch, taniec, pantomima.
Gośćmi był m.in. Józef Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jego zastępca Monika Malik.
Występy mogli obejrzeć dyrektorzy przedszkoli, dzieci i pracownicy, rodziny, sympatycy przeglądów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


XII Przegląd „ Zabawy i tańce dzieci Europy” -2015


Każde z ośmiu przedszkoli wybrało dany kraj Europy  i przygotowały jego prezentację za pomocą tańców, zabaw, dramy czy piosenek wykonanych w języku wybranego państwa. Artystyczna podróż rozpoczęła się i zakończyła w Polsce poprzez Niemcy, Grecję, Hiszpanię i Austrię Nauczyciele wspaniale dobrali muzykę do poszczególnych tańców, ułożyli choreografię, przygotowali tradycyjne stroje i flagi danego państwa. Każdy występ miał inny charakter, był niepowtarzalny, pełen emocji tak jak naturalny jest dziecięcy teatr.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego