Teatr - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mały Artysta
 
 
 

„...aktorzy (...) dostają Oscary za to, co dzieci mają w jednym palcu.”
                                                                               Manuela Gretkowska

                                         
   Teatr w życiu  Miejskiego  Przedszkola nr14 w Nowym Sączu odgrywa bardzo ważną rolę.  Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci,  nierozerwalnie związane jest  z różnorodnych metodami pracy stosowanymi przez nauczycieli, co przyczynia się na poznanie ich możliwości i umiejętności.  
Przedszkole od 12 lat jest organizatorem Przeglądów Form Teatralnych skierowanych do dzieci
z miejskich przedszkoli miasta Nowego Sącza. Przeglądy co roku odbywają się pod innym hasłem a głównym ich celem jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci, prezentacja ich zdolności, integracja środowisk przedszkolnych oraz rozwój zawodowy nauczycieli.
    Tradycją przedszkola stały się również coroczne przedstawienia w teatrze dla naszych wychowanków , rodziców, dzieci ze szkół podstawowych. Można powiedzieć,  że niemal od urodzenia każdy z nas jest aktorem , trzeba jedynie stworzyć odpowiednie warunki, „artystyczne”  środowisko, rozwijać dziecięcą wyobraźnię , aby mogły  rozwijać się artystyczne zdolności. Staramy się stwarzać takie artystyczne środowisko w naszym przedszkolu a każdy wspólny teatralny projekt dostarcza nam niezapomnianych wrażeń.
Dzieci mają wrodzoną zdolność, naturalność, wyrażanie siebie czy wcielanie się w różnorodne role. Dorosłym przychodzi to trudniej, ponieważ gdzieś po drodze rozwoju tracimy naturalną kreatywność.
Realizacja naszych artystycznych projektów jest dla ich uczestników dużym wyzwaniem ale również wspaniałą zabawą. Mówiąc o uczestnikach mam na myśli całe społeczeństwo przedszkolne; dzieci, nauczycieli, pracowników obsługowo- administracyjne oraz rodziców. Każdy odgrywa swoją rolę

w tworzeniu danego projektu, od momentu pomysłu na spektakl poprzez tworzenie scenariusza, kostiumów, dekoracji, układów choreograficznych, prób aż do momentu zasłonięcia kurtyny. Jest to niewątpliwie ważny element integracyjny naszej społeczności przedszkolnej, każdy ma możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron i zdolności, tym samym  może rozwijać się w każdym wieku. Tworząc spektakl wykorzystujemy  różnorodne metody;  „burzę mózgów”, metody projektu, odnosimy się do pomysłów dzieci, ich zainteresowań, zabaw, wyliczanek, wykorzystujemy  wrażenia i emocje których doświadczamy w życiu codziennym. Nasze projekty powstają na podstawie literatury dziecięcej-jak w przypadku spektaklu „Wesoła Ludwiczka” Anny Świrszczyńskiej. Fantastyczna opowieść mówiąca o przyjaźni, miłości, tolerancji tak ważnych w dzisiejszych czasach wartościach.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spektakl „Żywioły” powstał z kolei na podstawie zainteresowania dzieci otaczającym światem
i przyrodą. Realizując projekt z dziećmi o tym samym tytule podjęliśmy próbę przedstawienia żywiołów poprzez ruch, taniec i muzykę.
Wyszło fantastycznie, spektakl był bardzo oryginalny a piękne stroje  ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Złota Rybka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawą pracy z dziećmi  jest doskonalenie nauczycieli w tym kierunku, realizacja programów autorskich, działalność kółka teatralnego czy realizacja projektów artystycznych .
Efektem pracy z dziećmi jest ich indywidualny wszechstronny  rozwój oraz  dyplomy,  wyróżnienia zdobywane w różnorodnych konkursach, przeglądach czy festiwalach.
Znaczący sukces przedszkolna grupa teatralna „Tęczowe gwiazdeczki” odniosła w 2011 roku  zdobywając   I Nagrodę i kwalifikacje do Finału XXVI Festiwalu  Dzieci i Młodzieży Szkolnej BAJDUREK za przedstawienie pt „Dwa światy”.  
W trakcie eliminacji, zaprezentowały się 193 grupy teatralne liczące prawie 4000 uczestników nasz zespół znalazł się wśród 18 najlepszych zespołów województwa małopolskiego, jako jedyna grupa przedszkolna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naszym wzorem jest postać Jana Dormana oraz jego eksperymentalne pedagogiczno-teatralne doświadczenia.
Jan Dorman (1912- 1986) polski, wszechstronny  twórca; artysta plastyk,  menadżer teatralny, reżyser, aktor, nauczyciel, wykładowca akademicki,  pedagog teatralnym , pisarz . Dorman czerpał  inspiracje z doświadczeń i kontaktów  z dziećmi. Stworzył teatr inspirowany rytuałem dziecięcej zabawy, odwołujący się do gry skojarzeń, dziecięcej wyobraźni , ludowych pieśni posługujący się różnorodnymi środkami artystycznymi ; lalkami, maskami, znakiem plastycznym. Dla Dormana bardzo ważny był „kreatywnego dialogu” z widzem, który  polegał na aranżowaniu aktywnych sytuacji o charakterze pedagogiczno-teatralnym w którym ważne były środowiska teatru,  szkoły oraz  przedszkola. Uważał że bardzo ważna jest  współpraca artystów i pedagogów  w tworzeniu kreatywnego , pozbawionego rutyny teatru.  „ Artyści potrzebują pedagogów, pedagodzy częstego kontaktu z teatrem, a dzieci potrzebują i pedagogów, i artystów do pełnego rozwoju” Nauczycieli zapraszał do teatru, a swoich aktorów wysyłał do przedszkoli.
„ Jeśli przyrównać dziecko do rośliny – mówił – to nauczyciel powinien ją podlewać, a teatr powinien dostarczać jej słońca” , „Teatr dla dzieci musi być powszechny i tak potrzebny, jak potrzebna jest szkoła. Będą w nim grały wszystkie dzieci i wszystkie będą widzami. Piosenkę ze sceny zabierze dziecko na ulicę, na podwórko do zabawy, tak samo, jak wynosi ją ze szkoły.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Szczególnie ważne w naszym przedszkolu są przedświąteczne spotkania w teatrze, na które przychodzą niemal całe rodziny. Wspólne wizyty w teatrze to okazja do wspólnego spędzanie czasu z rodziną , ze sztuką, przygotowanie do przeżywania świątecznych chwil. Spotkania te na długo pozostają w pamięci wprowadzają nas w „zaczarowany świat teatru”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dzieci w wieku przedszkolnym mają wszechstronne zainteresowania. Plastyka, muzyka, taniec
i teatr, umożliwiają wyrażanie swoich przeżyć, przenoszą dzieci w krainę fantazji.
Już od najmłodszych lat lubią wcielać się w różne postacie podczas  zabawy w dom, sklep czy  lekarza. Podczas tych zabaw nieświadomie stają się aktorami, przebierają się, gromadzą rekwizyty
i odgrywają role. Naturalną potrzebą dzieci jest  umiejętność wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, śpiewie, pracach plastycznych czy ruchu. Sztuka wyzwala pozytywne emocje, uczy wrażliwości, wiary we własne siły, poczucia własnej wartości. Dzieci wyzbywają się strachu
i wstydu, nieśmiałe - ośmielają się, nawiązują bliskie kontakty z nauczycielem i rówieśnikami.
W naszym  przedszkolu prowadzone są  różne zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, a zabawa w teatr  jest  bardzo interesującym i wyrazistym efektem ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci.
Realizując w naszym przedszkolu edukację teatralną nauczyciele wykorzystują różnorodne  metody aktywizujące, które uczą kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji, komunikowania się

i współdziałania, wykorzystując ruch i aktywność dzieci. Skuteczność tych metod zależy  w dużej mierze od emocjonalnego zaangażowania dzieci ich zainteresowań czy motywacji.
Podstawową formą  pracy z dziećmi  jest zabawa, która ma za zadanie stymulować spontaniczną działalność i kreować aktywne , samodzielne zdolne do inicjatywy dziecko.
Uwzględniając dziecko jako aktora wykorzystujemy formy, które czynnie pobudzają do działania małe dziecko.
• Inscenizacja
• Praca z tekstem
• Zabawy naprężające i rozluźniające
• Zabawy kształtujące koncentrację
• Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchów
• Zabawy ruchowe  z elementami gry aktorskiej.
• Zabawy w kąciku teatralnym.
• Zabawy logorytmiczne
• Zabawy twórcze, kształtujące wyobraźnię
• Zabawy pantomimiczne
• Drama
• Zabawy edukacji emocjonalnej
Realizując edukację teatralną w naszym przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na aktywizację rodziców ,  którzy wspierają nasze działania  poprzez :
• Udział w warsztatach teatralnych
• Pomoc w organizacji i uczestnictwo w spektaklach teatralnych
• Zaangażowanie w przygotowaniu kostiumów, scenografii
• Udział w roli aktorów podczas wspólnych występów
• Rodzice- dzieciom przygotowywanie spektakli dla dzieci
• Rodzinne spotkania z poezją

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność teatralna naszego przedszkola nie opiera się jedynie na działalności kółka teatralnego, działania artystyczne realizujemy z dziećmi w codziennej pracy. Nasze  dzieci promują sztukę wychodząc naprzeciw środowisku lokalnemu .
Od kilku lat co rocznie bierzemy udział w Teatralii, którą organizuje Pałac młodzieży w Nowym Sączu, a która na wzór teatru ulicznego odbywa się na rynku naszego miasta. Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach artystycznych.
Teatr oraz zajęcia teatralne stanowią nie tylko wspaniałą rozrywkę dla dzieci ale w niesamowity sposób otwierają przed nimi nowe możliwości. Nikt nie może powiedzieć, że nie lubi teatru. Każde dziecko uczestniczące w spektaklu może wynieść dla siebie to co dla niego najważniejsze. Jedno dostrzeże piękne kostiumy, inne wspaniałą grę, inne dekoracje a kolejne jeszcze coś innego.

Te wrażenia przeniosą na innych, będą wdawać się w dyskusje i  oceniać. Z biernego widza staną się aktywnymi członkami społeczeństwa. W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie XXI wieku bardzo ważne jest, aby wprowadzać teatr w życie od najmłodszych lat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W teatrze nie wszystko jest takie jasne i proste jak obraz na ekranie, a które nasz umysł odbiera
w sposób bierny.
Uczestnicząc w edukacji teatralnej dziecko rozwija swoją wyobraźnię, by dostrzec jak zwykłe przedmioty i osoby w momencie odsuwającej się kurtyny zmieniają się w zaczarowane, jest aktywne.
W teatrze świat wyobraźni nie ma żadnych granic i jest to niesamowita zdolność, którą niestety
z wiekiem coraz bardziej tracimy. Dlatego tak ważne jest, aby jak najdłużej i jak najwcześniej starać się kształtować dziecięcą wyobraźnię. Chęć pokazania naszego teatralnego świata oraz ciągłe rozwijanie własnej wyobraźni  sprawia ,że  ciągle poszukujemy nowych wrażeń i możliwości teatralnych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    „Teatr dziecięcy nie jest przedszkolem studiów dramatycznych , nie jest siecią łowiącą przyszły narybek artystów scenicznych.
Teatr dziecięcy to forma wyżywania się dzieci, to pomoc w realizowaniu postulatów wychowawczych szkoły, przedszkola a wreszcie teatr dziecięcy, to warsztat pracy eksperymentalnej w poznawaniu psychiki dziecka.”   
                                                                                                                  
Jan Dorman

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego