Zespół Sadeckie Dzieci - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szczegoly_Maly_Artysta
 
 
 
 

Przedszkolny zespół folklorystyczny „Sądeckie Dzieci”

„Jak może rozumieć obce ziemie ten, kto nie zna i nie rozumie własnej?”  J .H. Pestalozzi

Zespół przedszkolny  powstał w 2004 roku
, a nazwę „Sądeckie dzieci” wybrały dzieci wraz
z rodzicami.  Zajęcia w zespole folklorystycznym dają możliwość przedszkolakom:

  • poznać charakterystyczne tańce, gwarę i przyśpiewki  ludowe regionu Lachów Sądeckich

  • poprzez śpiew i taniec rozwijać swoje muzyczne i taneczne zdolności

  • zaspakajać potrzebę ruchu, odprężenia, ekspresji ruchowej i słownej

  • swobodnego wyrażanie siebie poprzez śpiew i taniec

  • promować przedszkole w środowisku lokalnym


Nasz przedszkolny zespół  występuje podczas uroczystości przedszkolnych  jak też reprezentuje nasze przedszkole w środowisku lokalnym, bierze udział w przeglądach, konferencjach, spotkaniach czy wydarzeniach.
   
Zespół występował w 2010r w Małopolskim Centrum Kultury Sokół podczas małopolskiej konferencji „Dziecko wobec wartości”, zorganizowanej przez  Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Rok 2010- Zespół „Sądeckie dzieci” otrzymał wyróżnienie w III  Przeglądzie Zespołów Przedszkolnych „Tańczę i Śpiewam  w Krakowie”   który odbywał się pod hasłem „Przyśpiewki

i tańce obrzędów ludowych regionu małopolskiego”.

Występy zespołu „Sądeckie Dzieci” dostarczają nam wielu wzruszeń i emocji. Jesteśmy dumni

z działalności zespołu, cieszymy się że dzieci po opuszczenia przedszkola kontynuują zajęcia
w zespołach folklorystycznych działających w naszym mieście.

2014 rok I Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju”. PWSZ Nowy Sącz

Inicjatorką powstania zespołu była dyrektor przedszkola Beata Majewska.

Instruktorem zespołu od początku jego istnienia jest Alicja Żebrowska.

Choreografię i akompaniament opracowuje Joanna Bodziony.

Nauczycielki wspomagające pracę zespołu  Iwona Jakubowska, Edyta Kos


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego