Zespół Sadeckie Dzieci - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mały Artysta
 
 
 
 

Przedszkolny zespół folklorystyczny „Sądeckie Dzieci”

„Jak może rozumieć obce ziemie ten, kto nie zna i nie rozumie własnej?”  J .H. Pestalozzi

Zespół przedszkolny  powstał w 2004 roku
, a nazwę „Sądeckie dzieci” wybrały dzieci wraz
z rodzicami.  Zajęcia w zespole folklorystycznym dają możliwość przedszkolakom:

  • poznać charakterystyczne tańce, gwarę i przyśpiewki  ludowe regionu Lachów Sądeckich

  • poprzez śpiew i taniec rozwijać swoje muzyczne i taneczne zdolności

  • zaspakajać potrzebę ruchu, odprężenia, ekspresji ruchowej i słownej

  • swobodnego wyrażanie siebie poprzez śpiew i taniec

  • promować przedszkole w środowisku lokalnym


Przedszkolny zespół  folklorystyczny występuje podczas uroczystości przedszkolnych,  jak też reprezentuje nasze przedszkole w środowisku lokalnym, bierze udział w przeglądach, konferencjach, spotkaniach czy wydarzeniach.
  
Zespół występował w 2010
r w Małopolskim Centrum Kultury Sokół podczas małopolskiej konferencji „Dziecko wobec wartości”, zorganizowanej przez  Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Rok 2010
- Zespół „Sądeckie dzieci” otrzymał wyróżnienie w III  Przeglądzie Zespołów Przedszkolnych „Tańczę i Śpiewam  w Krakowie” ,  który odbywał się pod hasłem „Przyśpiewki
i tańce obrzędów ludowych regionu małopolskiego”.

2014 rok I Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju”. PWSZ Nowy Sącz


Zespół na swoim koncie ma wiele występów m. in. w sądeckim Ratuszu, w Specjanym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, Domu opieki dla osób starszych "Pogodne dni", w Masteczku Galicyjskim i w kilku placówkach oświatowych.

Występy zespołu „Sądeckie Dzieci” dostarczają nam wielu wzruszeń i emocji. Jesteśmy dumni
z działalności zespołu, cieszymy się że dzieci po opuszczenia przedszkola kontynuują zajęcia
w zespołach
regionalnych działających w naszym mieście.


Inicjatorką powstania zespołu była dyrektor przedszkola Beata Majewska.
Instruktorem zespołu od początku jego istnienia jest Alicja Żebrowska.
Nauczycielk
a wspomagająca pracę zespołu -  Iwona Jakubowska.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego