Historia przedszkola

Historia przedszkola rozpoczęła się w roku szkolnym 1977/1978.
W tedy  właśnie ówczesne władze 1 września 1977 roku dokonały uroczystego otwarcia  placówki.
Miejskie Przedszkole nr 14 mieści się na osiedlu Millenium  w Nowym Sączu, jest to budynek jednopiętrowy, wolnostojący, otoczony dużym ogrodem i zielenią.
Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Nowego Sącza, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W przedszkolu działa sześć grup;  w pięciu  z nich realizowana jest pedagogika Marii Montessori, jedna  z nich jest również grupą integracyjną,  jedna grupa jest konwencjonalna. 

Ważne daty i wydarzenia  

 • 1 września 1977  uroczyste otwarcie nowo wybudowanego przedszkola
 • 1980 – 1994  placówka zostaje przedszkolem ćwiczeń dla studentów Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu
 • 1990- 1995  w przedszkolu działał  oddział dla dzieci głuchych i niedosłyszących
 • 1 września 1994 utworzenie oddziału integracyjnego
 • 1 września 1995 utworzenie I oddziału w którym realizowana jest pedagogika Marii Montessori
 • 2002 – uroczyste obchody 25 – lecia przedszkola
 • 2007– Jubileusz 30 – lecia przedszkola wraz z nadaniem przedszkolu imienia Marii Montessori
 • 2007 – utworzenie II oddziału, w którym realizowana jest pedagogika Marii Montessori
 • 2008 – rozpoczęcie działalności przy przedszkolu Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”
 • od 2008 -objęcie oddziałów montessoriańskich patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 • 2011 – utworzenie  III oddziału w którym realizowana jest pedagogika Marii Montessori , to również grupa integracyjna.
 • 2014 – zmiana nazwy naszego przedszkola na Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi im Marii  Montessori.
 • 2015– uroczyste otwarcie nowego ogrodu  ufundowanego przez Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”.
 • 2015– 20 lecie realizacji pedagogiki Marii Montessori w naszym przedszkolu.
 • 2015– otwarcie IV oddziału , w którym realizowana jest pedagogika Marii Montessori.
 • 2017- Jubileusz 40-lecia przedszkola.
 • 2019- Jubileusz 15-lecia przedszkolnego zespołu folklorystycznego „Sądeckie Dzieci”.
 • 2019– realizacja ścieżki zmysłów w ogrodzie przedszkolnym –projekt obywatelski.
 • 2020–  rocznica 150 urodzin Marii Montessori.
 • 2021– otwarcie V oddziału w którym realizowana jest pedagogika Marii Montessori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna