O NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1977 roku. W środowisku wyróżniamy się  realizacją pedagogiki Marii Montessori i rozwijaniem uzdolnień i talentów dzieci.   Dla nas dziecko, jego bezpieczeństwo i indywidualny rozwój jest priorytetem. W naszym przedszkolu  panuje niepowtarzalny klimat , który tworzą dzieci ich rodzice oraz pracownicy przedszkola. Przywiązujemy dużą wagę do aktywnej współpracy z rodzicami oraz  środowiskiem lokalnym. Kultywujemy polską kulturę i tradycje między innymi przez udział dzieci w przedszkolnym zespole folklorystycznym „Sądeckie Dzieci”, poznajemy również  kulturę innych narodów Europy i świata.  Bardzo ważna jest dla nas troska o nasze środowisko i świat przyrody.    Naszym  atutem są przestronne sale wraz z  przygotowanym otoczeniem , wyposażone w atrakcyjny dla dzieci materiał rozwojowy , wykwalifikowana kadra oraz  ukwiecony, zadrzewiony ogród wraz z nowym  naturalnym placem zabaw. Plac zabaw powstał dzięki pracy społecznej członków Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”,  oraz wielu wspaniałych osób które wspierają naszą placówkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

„Nasze przedszkole to miejsce,  w którym zapewniamy zabawę, opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze bezpieczeństwa i tolerancji, w duchu idei integracji i pedagogiki Marii Montessori”

W przedszkolu funkcjonuje sześć grup zróżnicowanych wiekowo. Pięć  grup przedszkolnych pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori, jedna z nich  jest również grupą integracyjną, jedna  jest grupą  konwencjonalną.  Zapewniamy bezpłatne zajęcia dodatkowe, jak  zajęcia umuzykalniające, naukę języka angielskiego,  zajęcia logopedyczne, zajęcia plastyczne , teatralne, dla dzieci niepełnosprawnych indywidualne zajęcia  rewalidacyjne, Przedszkole codziennie przyrządza smaczne i odpowiednie posiłki dla dzieci, gdyż posiadamy własną kuchnię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna