Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 3–6 lat. W grupach konwencjonalnych  zapewniamy pracę z dziećmi w blokach tematycznych realizowanych głównie w oparciu o autorskie, programy poszczególnych nauczycieli oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego. Każda grupa może dostosować  organizację dnia do swoich  potrzeb.   
W grupach montessoriańskich najważniejszym celem jest umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju poprzez pracę i zabawę z materiałem Montessori. Taka organizacja dnia pozwala na rozwój koncentracji, polaryzację uwagi i wzrost samodzielności dzieci.  

 

plan dnia_01
plan dnia_02

PLAN DNIA W GRUPACH KONWENCJONALNYCH

6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,  zabawy integrujące grupę,  ćwiczenia poranne.  
8.00 – 13.00 Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  
8.15 – 8.30 – śniadanie
8.30 – 9.00 – czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć
9.00 – 12.00 –  organizowanie przez nauczycielki sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka,  rozwijanie różnorodnych form twórczości dzieci,  działania plastyczne, muzyczne, ruchowe, werbalne, inicjowanie, projektowanie i organizowanie działań przez nauczycielkę i dzieci w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym,  zabawy dowolne lub inna spontaniczna działalność dzieci
12.00 – 12.30 – obiad
12.30 – 13.00 – zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, krótki odpoczynek,  głośne czytanie lub słuchanie bajek, młodsze dzieci w zależności od potrzeb odpoczywają dłużej
13.00 – 14.15 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, swobodne zabawy dzieci
14.15 -14.30 – podwieczorek
14.30 -17.00 – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie uzależnione od warunków atmosferycznych, prace porządkowe, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu.

PLAN DNIA W GRUPACH MONTESSORIAŃSKICH

6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 13.00 – Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
8 .00
– 8.15 – śniadanie montessoriańskie (chętne dzieci same przygotowują sobie posiłek)
8.15 – 11.15 – praca   własna dziecka z materiałem rozwojowym  
11.15 -12.00 –  zajęcia na kręgu, codzienny pobyt na świeżym powietrzu
12.00 – 12.30 – wspólny obiad
12.30 -13.00  – odpoczynek  przy muzyce relaksacyjnej, głośne czytanie dzieciom, młodsze dzieci w zależności od potrzeb odpoczywają dłużej
13.00 – 14.15 – praca własna  z materiałem Montessori
14.15 -14.30 – podwieczorek
14.30 – 17.00 – zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe, praca w zespołach; celebrowanie urodzin dzieci,  zabawy dowolne  w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe na półkach, rozchodzenie się dzieci: rozmowy indywidualne z rodzicami.

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna