Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!

Od 25. 05. 2020 r. przedszkole wznawia swoją działalność. Bardzo prosimy o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola. Prosimy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w zrozumiały sposób przekazać te informacje swojemu dziecku, gdyż pobyt dziecka w przedszkolu będzie się znacznie różnił od tego sprzed epidemii.
Aby bezpiecznie i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przygotować organizację pracy przedszkola bardzo prosimy rodziców, którzy zgłosili chęć uczęszczania dzieci do przedszkola o przeczytanie, uzupełnienie, zeskanowanie lub zrobienia zdjęcia dokumentu i  odesłanie  oświadczenia do 21 maja do godz.12.00 /czwartek/ na adres mailowy:
mp14nsacz@interia.pl .
Oświadczenia Rodzica do pobrania i Wytyczne GIS znajdują sie w tabeli poniżej tej informacji.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  telefoniczny: 184423283 lub 507972100 .
Zgodnie z wytycznymi MEN i wytycznymi GIS tworzone są grupy do 12 dzieci.  W pierwszej kolejności przyjmujemy te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W razie wolnych miejsc w przedszkolu,  rodzice którzy nie zapisali wcześniej swoich dzieci i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu , proszeni się o kontakt telefoniczny od 22 maja w celu ustalenia możliwości zapisu dziecka.


 
 

Oświadczenie Rodzica 1 do pobrania

Oświadczenie Rodzica 2 do pobrania

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Wytyczne GIS i MZ

Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego