plakat

22 - 25 marzec 2018 Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Montessori Denver USA

Dyrektor przedszkola w 2018 r wzięła udział w Amerykańskiej Konferencji Montessori w Denver . Każdego roku Montessorianie z całego świata gromadzą się, aby dzielić się informacjami, omawiać nowe pomysły, zastanawiać się nad międzynarodową społecznością Montessori. Konferencje zawsze są  trampoliną do nowych pomysłów. Konferencja , która  odbyła się w Denver w Kolorado odbywała się pod hasłem „Montessori outsider&out” obejmowała takie obszary, jak zrozumienie kluczowej roli aktywności fizycznej i zabawy, rozwijanie szacunku i odpowiedzialności za siebie.  Propozycje spotkań, warsztatów, prezentacji były naprawdę bardzo bogate, dyskutowano również na temat  realizacji Montessori zarówno w klasie, jak i poza nią. Od nowych badań neurologicznych nad pozytywnym wpływem Montessori na mózg po zmotywowany Ruch Montessori, który informuje szerszą społeczność edukacyjną o głębokich korzyściach podejścia Montessori.
W czasie trwania konferencji w Denver organizowany był  „Marsz dla naszego życia” który miał na celu wezwanie do wprowadzenia przepisów zapobiegających przemocy z użyciem broni, uczestnicząc w nim wiedziałam że trzeba podejmować działania przeciw agresji, wojnom i nienawiści. Aby przybliżyć co działo się na konferencji zapraszam na film.

Doskonalenie w zakresie metody Marii Montessori – 28 Międzynarodowy Kongres Montessori w Pradze

Stowarzyszenie wspiera  rozwój nauczycieli , szczególnie w zakresie metody Montessori.  Odkąd Maria Montessori założyła swoją organizację Association Montessori Internationale w 1929 roku, kongresy odbywają się regularnie, obecnie  co cztery lata. Każdy kongres jest nie tylko organizowany w innym kraju, ale także na innym kontynencie  aby jak najwięcej osób mogło czerpać inspirację z tych kongresów. Celem Kongresu jest podniesienie ogólnoświatowej świadomości i zrozumienia edukacji Montessori, a także stworzenie platformy, na której specjaliści Montessori mogą się ze sobą kontaktować.
W dniach 27-30 lipca 2017 dyrektor przedszkola uczestniczyła
 w  28 Międzynarodowym Kongresie Montessori, który odbył się  w Pradze.  Tematem Kongresu była „ Droga do pokoju: Edukacja Montessori na rzecz zmian społecznych” . Wydarzenie  zgromadziło ponad 1800 Montessorian z ponad 70 krajów,  nauczycieli, trenerów, edukatorów Montessori, rodziców, menedżerów zmian, przedstawicieli polityki i biznesu z całego świata, którzy wspólnie dyskutowali  i badali, w jaki sposób edukacja może wpływać na światowe społeczności w celu zmiany społecznej w kierunku pokoju. Zapraszam do obejrzenia filmu.

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna