Przy przedszkolu od 2009 roku działa Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”, które powstało z myślą o naszym środowisku przedszkolnym. Członkami stowarzyszenia są pracownicy przedszkola, rodzice naszych wychowanków i miłośnicy edukacji Marii Montessori.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia to miedzy innymi:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,
  • propagowanie pedagogiki Marii Montessori,
  • wzbogacanie warunków edukacyjnych w przedszkolu ,
  • wychowanie w duchu otwartości na świat,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
  • integracja dzieci i rodziców,
  • rozwijanie aktywności twórczej dziecka,
  • kształtowanie postaw proekologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci „Złota Rybka”

 

 

 

 

Nasze działania

PROJEKT MONTESSORI TRIANGLE

WSPÓŁPRACA Z MAŁOPOLSKIM TOWARZYSTWEM OŚWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna